Ing. Arch. Martin Repický
CV
1975 Zvolen
1999 FA STU, Bratislava
1997 Ateliér Vitko-Kobák, Bratislava
    _ Ateliér Vlada Tomalu, Banská Bystrica
Ateliér ARCH-EKO, Banská Bystrica
2007 Ateliér LOCUS Štefana Moravčíka, Selce
2007 Vlastný ateliér, Zvolen
2010 Autorizácia v SKA
Ocenenia
2005 Cena Dušana Jurkoviča Hospic Sv. Alžbety, Lubica (Spoluautor Ing. Arch. Michal Gaj st.)
2006 Nominácia na cenu časopisu ARCH Hospic Sv. Alžbety, Lubica (Spoluautor Ing. Arch. Michal Gaj st.)
2007 Nominácia na cenu časopisu ARCH Bezbariérový ofis, Zvolen
2009 Nominácia na cenu časopisu ARCH Polyfunkčný dom Ihla, Zvolen
Publikované diela
Polyfunkčný dom Čerešňa, Projekt 2/2002
Polyfunkčný dom Čerešňa, ASB 2/2003
Hospic Sv. Alžbety, Stavebníctvo a bývanie 2005/2006
Hospic Sv. Alžbety, ARCH 9/2005
Bezbariérový ofis, ARCH 2/2007
Polyfunkčný dom Ihla, ARCH 11/2009