Fotografie: Martin Repický Pavol Breier (Hospic Sv. Alžbety) Peter Pintér (Ihla, Bezbariérový ofis)
Vizualizácie: Martin Brida Render System
Dizajn: Martin Repický Realizácia: ATED studio
© 2010, Martin Repický

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek tu publikované informácie (textové, obrazové ...) sa nesmú kopírovať, uchovávať v akejkoľvek forme na akomkoľvek médiu alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorských práv. Tieto materiály sú duševným vlastníctvom podľa autorského zákona.